Sprijin Integrat în Diabet (SPID)

DESPRE NOI

Diabetul zaharat de tip 1 (insulino-dependent) este o boală cronică cu o incidenţă crescută în la copii cu vârste între 0 şi 18 ani, în România. Nu există o definiţie pentru ce înseamnă o adaptare perfectă la cerinţele bolii. Din punct de vedere a tratamentului medical, a trăi cu diabet înseamnă calcularea carbohidraților din alimente în paralel cu ajustarea dozei de insulină (minim 4 injecții zilnic) în funcție de valoarea glicemiei. Cu toate acestea, diabetul nu este o experiență liniară, Zilnic, copilul și adolescentul trebuie să se descurce cu toate cerințele bolii, toate acestea în timp ce trebuie să ia decizii atât la nivel personal, cât și în diferite situații sociale. Astfel, e de așteptat ca diferite trări negative să apară, precum anxietatea, neîncrederea, tristețea. În gestionarea diabetului este implicată și familia copilului sau adolescentului. Aceste eforturi comune nu duc întotdeauna la rezultatele aşteptate, iar în ciuda progreselor medicale menite să asigure un control mai bun al diabetului, calitatea vieţii emoţionale nu e prioritizată. Lipsa recunoașterii și adresării trăirilor emoționale ca parte a gestionării diabetului poate avea efecte negative asupra stării fizice și emoționale. Mai mult, raportându-ne la politicile de sănătate din România, observăm lipsa centrelor de sprijin integrat – psihologic, medical, nutrițional – afiliate centrelor medicale în România, atât de necesare pentru a gestiona cu succes o boală cronică.
În acest context a apărut proiectul Sprijin Integrat în Diabet (SPID), în cadrul Asociației MindFood. SPID a apărut din dorința de a oferi comunității servicii integrate de calitate și bazate pe date științifice pentru o mai bună gestionare a diabetului pe termen lung. Prin oferirea de servicii de consiliere medicală, psihologică, și nutrițională ne propunem să le oferim copiilor și adolescenților cu diabet, cât și familiilor acestora, abilități de înțelegere și gestionare a propriilor emoții, modalități eficiente de rezolvare a problemelor privind gestionarea zilnică a diabetului, respectiv creșterea aderenței la tratament, dezvoltarea unei gândiri critice necesare în luarea de decizii medicale, strategii care să evidențieze luarea de decizii alimentare conștiente cu scopul de a conștientiza importanța abordării integrate în gestionarea diabetului pe termen lung.

Proiectul Sprijin Integrat în Diabet se dedică:

A. Informării și Educării
– Organizarea de activități cu scopul informării populației cu privire la importanța serviciilor integrate în gestionarea diabetului
– Realizarea de activități și materiale având ca și scop informarea și facilitarea accesului populației specifice (persoane diagnosticate cu diabet și aparținătorii acestora) la servicii integrate
– Derularea de programe cu caracter informativ şi educativ destinate publicului larg
– Adaptarea, editarea, susţinerea şi promovarea unor materiale cu conținut informativ și educațional, precum și a unor lucrări şi publicaţii de specialitate în domeniul serviciilor integrate în boala cronică diabet

B. Dezvoltării de Servicii Integrate
– Dezvoltarea de programe și proiecte având ca și scop oferirea de servicii integrate în gestionarea diabetului la copil și adolescent
– Informarea și oferirea de asistență integrată membrilor familiilor copiilor și adolescenților cu diabet

C. Colaborării și parteneriatului
– Crearea unui mediu virtual de comunicare şi schimb de cunoştinţe între specialişti și beneficiarii proiectului
– Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice, din ţară şi din străinătate în vederea realizării scopului şi obiectivelor SPID
– Realizarea de colaborări și activități pentru a facilita schimbul de cunoștințe între specialiști și diseminarea informațiilor din domeniul serviciilor integrate în gestionarea diabetului.
Viziune
– Ne dorim o societate în care copilul și adolescentul cu diabet să aibă acces la servicii integrate de calitate în vederea gestionării diabetului și în care să își poată dezvolta potențialul.
Misiune
– Informarea și promovarea importanței serviciilor integrate în rândul tinerilor diagnosticați cu diabet, a familiilor acestora, cât și a comunității profesionale (medici, psihologi, nutriționiști)
Valori
– Echipă | Profesionalism | Angajament | Cooperare | Adaptabilitate | Inovație

CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL?
Familiilor cu un copil sau adolescent diagnosticat cu diabet care prezintă dificultăți în
– gestionarea emoțiilor și comportamentelor în legătură cu gesionarea diabetului și/sau comportamentului alimentar;
– gestionarea/urmarea zilnică a tratamentului;
– în relația părinte – copil (conflicte);
– în stabilirea rolurilor privind responsabilitatea gestionării diabetului.

CUM VĂ PUTEM AJUTA?
Decizia de a cere ajutorul nu e niciodată ușoară, de aceea echipa noastră vrea să creeze un spațiu de siguranță emoțională astfel încât să vă simțiți confortabil pentru a împărtăși greutățile cu care vă confruntați. Credem cu tărie în conectarea emoțională înainte de a ne propune să rezolvăm probleme concrete de viață. Pentru a reuși acest lucru, atât copilul/adolescentul, cât și familia acestuia se va întâlni cu fiecare specialist SPID, în format individual și tip familie. Vrem să ne asigurăm că fiecare actor implicat se simte auzit și validat emoțional, indiferent dacă se află în sesiunea de consiliere psihologică, medicală sau nutrițională. Cu fiecare specialist se va stabili o listă de scopuri concrete, procesul de implementare fiind supervizat de întreaga echipă. Prin sesiunile desfășurate, ne dorim să dezvoltăm strategii care să vă ajute să formați o echipă părinte – copil orientată înspre bine emoțional și fizic, astfel încât experiența diabetului să fie cât mai ușor de parcurs.