Educație rațional-emotivă pentru copii

Programul de educație rațional-emotivă presupune o evaluare extensivă a stării de sănătate mentală, a problemelor emoționale și comportamentale ale copiilor printr-o serie de instrumente de evaluare validate științific. Pe baza rezultatelor evaluării se va calibra intervenția astfel încât să răspundă nevoilor grupului cu care lucrăm, dar să răspundă și nevoilor individuale ale copiilor acolo unde există probleme emoționale și comportamentale specifice prin intermediul modulelor opționale.

Partea de intervenție a programului este structurată în 6 module de bază și 4 module opționale ce pot fi aplicate în funcție de problemele emoționale și comportamentale specifice pe care le au copiii. Modulele de bază abordează urmăroarele teme: emoții, acceptare de sine, credințe, comportamente, relații interpersonale, rezolvare de probleme. Modulele opționale se centrează pe dificultăți emoționale precum deprimare, anxietate și pe probleme comportamentale precum ADHD, controlul impulsurilor, agresivitate și bullying. Fiecare modul conține activități practice sub formă de joc prin care copiii dobândesc concepte care să le susțină dezvoltarea emoțională, socială și educațională.

Obiectivele proiectului:

Prin acest proiect ne propunem să promovăm starea de sănătate mentală, să prevenim dezvoltarea tulburărilor psihice și acolo unde este cazul să abordăm problemele de sănătate mentală existente.

Rezultate așteptate

  • Îmbunătățirea competențelor emoționale și sociale ale copiilor cu impact asupra funcționării academice și a stării de bine.
  • Reducerea problemelor emoționale și comportamentale prezente.

Beneficiarii proiectului

Grupuri de copii din categorii defavorizate cu vârstele între 7 și 14 ani, asistați în cadrul unor fundații sau asociații.

Echipa

  • Emilia Vereșezan – Coordonator proiect
  • Diana Cândea, Andrada Cosma, Roxana Petruș

1 thought on “Educație rațional-emotivă pentru copii”

  1. Pingback: 1high-pitched

Comments are closed.